Kursanmälan hundmöteskurs

Kursanmälan info och ångerrätt

Antal deltagare
Ni får gärna gå hundkurs med hela familjen om så önskas (med undantag för doga kurser).  Max antal deltagare (hundar) per kurs står i kursbeskrivningen. 
Kursavgiften betalas per deltagande hund (om inget annat framgår) oavsett hur många personer som deltar. Jag har kursdeltagare i alla åldrar på mina kurser och ingen behöver känna sig för ung eller för gammal.

Kursanmälan och nyhetsbrev
Kursanmälan sker via formuläret kursanmälan och är bindande. Du får sedan ett mail som bekräftar plats på kursen och en faktura med 14 dagars betaltid.
Undantag:
-Om kursen hinner starta inom 14 dagar då ska den betalas till kursdatumet.
Ca. 2 veckor innan kursstart kommer mail med praktisk information om kursstart. Kurser med för få anmälda deltagare ställs in. Då betalas pengarna självklart tillbaka. Vid extremt dåligt väder flyttas kurstillfället fram.
När du godkänner Äventyrliga tassars allmänna villkor godkänner du även nyhetsbrev samt eventuella andra utskick med information och erbjudanden från mig. Det finns alltid en länk i våra nyhetsbrev där du enkelt kan avregistrera dig.

Ansvar, vaccination och försäkring
Du som hundägare har det yttersta ansvaret för din hund och strikt hundägaransvar gäller även på kursen. Tänk på stt hålla avstånd från andra hundar/deltagare och fråga först innan ni låter hunden hälsa på annan hund! Inte alla hundar vill hälsa och helst bör det ske utan koppel efter kursen. 
För allas bästa skall din hund vara försäkrad samt att du har en hemförsäkring som täcker ev. skador på andra. Om någon olycka skulle hända under kursen. 

Hunden ska vara grundvaccinerad och vaccinerad mot kennelhosta. 

Avbokningångerrätt av beställd hundkurs
Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har som privatkonsument enligt distansavtalslagen rätt att ångra en köpt/bokad kurs utan att ange någon anledning.
Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från den dag du ingick avtalet.

OBS! Ångerrätten gäller inte om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. hundkurs).

– UTNYTTJANDE AV ÅNGERRÄTT
För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta mig innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut.

Vid godkännande av ångerrätt återbetalas hela det belopp som du har betalat för tjänsten. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

GDPR – Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning, GDPR, inom EU. Det är alltid lika viktigt för mig att du känner dig trygg i min behandling av dina personuppgifter. De uppgifter som tas in vid anmälan till en träning är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Jag samlar in nämnda uppgifter för att kunna ha kontakt med dig för tjänsten du bokat och som underlag i bokföring. Uppgifterna sparas i 2 år efter vår senaste kontakt dock med undantag av de uppgifter som krävs enligt Bokföringslagen, 7 år.

Dina personuppgifter finns endast hos mig och du kan närsomhelst be att få veta vilka personuppgifter som finns hos mig (Louise) och/eller få uppgifterna borttagna. Skicka då e-post till: info@aventyrligatassar.se