Bokningsformulär beteendeutredning online

Ett videosamtal är ett effektivt sätt att få hjälp med sin hunds beteende. Vi ses och hörs i det digitala mötesrummet Zoom och pratar igenom problematiken du söker hjälp för. Inför mötet besvarar du det här formuläret samt skickar in filmklipp på din hunds rörelsemönster och beteende. Under samtalet får du förklaringen på varför din hund gör som han/hon gör och vi går igenom åtgärderna som kan hjälpa din hund. Du tränar sedan enligt planen och bokar återbesök vid behov. Efteråt får du en kortfattad träningsplan via mail.

Viktigt att du svarar på alla frågor så utförligt som möjligt!

Jag har läst bokningsvillkoren och godkänner dom(obligatoriskt)

Anmälningsvillkor

1. Allmänna regler
I och med att du betalar in avgiften betraktas anmälan som definitiv och avbokningsreglerna träder i kraft. Ångerrätten är 14 dagar enligt lagen om distansavtal, vilket innebär att du har 14 dagars ångerrätt från att du bokat din lektion (dock före träningstillfället/mötet). OBS! Ångerrätten gäller inte om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. hundkurs,privatträning,utredning).

2. När ska jag betala?

Avgiften ska vara betald inom 14 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas när vi bokat in en tid och datum. Förfallodatumet hittar du på fakturan.

Betalning sker till bankgiro/faktura.

3. Vilka avbokningsregler gäller?

I och med att du betalar in avgiften betraktas anmälan som definitiv och avbokningsreglerna träder i kraft. Ångerrätten är 14 dagar enligt lagen om distansavtal, vilket innebär att du har 14 dagars ångerrätt från att du bokat din lektion (dock före träningstillfället). I övrigt gäller nedanstående:

  • Vid avbokning senast 7 dagar före träningstillfället återbetalas hela avgiften.
  • Vid avbokning 1-7 dagar före träningstillfället återbetalas avgiften med avdrag för en administrationskostnad på 200 kr.
  • Vid avbokning mindre än 24 timmar före första bokade tillfälle återbetalas avgiften endast vid uppvisande av läkarintyg/veterinärintyg, med avdrag för en administrationskostnad på 200 kr.

Avbokning ska göras till e-post: info@aventyrligatassar.se
eller via sms till Louise (till numret som skickats med i bekräftelsen).

4. Frånvaro
Meddela i god tid om du inte kan delta på träningstillfället/mötet.

Frånvaroanmälan ska göras senast 2 timmar innan avtalad tid. 
Meddela i god tid så finns möjligheten att boka om träningstillfället/mötet en annan dag i mån av tid.Vid utebliven närvaro och ingen frånvaroanmälan debiteras tiden oavsett. 

5. Ansvar som hundägare
Strikt hundägaransvar gäller och det är varje hundägares eget ansvar att ha en gällande försäkring. Varje hundägare har som ansvar att sin hund har aktuell vaccination. Samt icke visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom och är i övrigt veterligen frisk.

GDPR – Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning, GDPR, inom EU. Det är alltid lika viktigt för mig att du känner dig trygg i min behandling av dina personuppgifter. De uppgifter som tas in vid anmälan till en träning är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Jag samlar in nämnda uppgifter för att kunna ha kontakt med dig för tjänsten du bokat och som underlag i bokföring. Uppgifterna sparas i 2 år efter vår senaste kontakt dock med undantag av de uppgifter som krävs enligt Bokföringslagen, 7 år.

Dina personuppgifter finns endast hos mig och du kan närsomhelst be att få veta vilka personuppgifter som finns hos mig (Louise) och/eller få uppgifterna borttagna. Skicka då e-post till: info@aventyrligatassar.seRedigeraBokning av problemutredning eller privatträning